13 Tháng Một, 2023

25 Từ Viết Tắt Tiếng Đức Thường Dùng Khi Tin Nhắn

Các Tin Nhắn Viết Tắt Trong Tiếng Đức Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở […]
12 Tháng Một, 2023

OBWOHL VÀ TROTZDEM Trong Tiếng Được Sử Dụng Thế Nào

CÁCH SỬ DỤNG OBWOHL VÀ TROTZDEM TRONG CÂU TIẾNG ĐỨC Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt […]
11 Tháng Một, 2023

WENN VÀ ALS Trong Tiếng Đức Khác Nhau Như Thế Nào

SỰ KHÁC NHAU GIỮA WENN VÀ ALS TRONG TIẾNG ĐỨC Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt […]
10 Tháng Một, 2023

Sử Dụng Mệnh Đề Phụ Bevor Trong Tiếng Đức Như Thế Nào

Câu Có Mệnh Đề Phụ Bắt Đầu Với Bevor Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất […]
9 Tháng Một, 2023

26 Từ Vựng Tiếng Đức Sử Dụng Trong Ngân Hàng

Từ Vựng Tiếng Đức Chủ Đề Ngân Hàng Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở […]
6 Tháng Một, 2023

Học Danh Từ Tiếng Đức ở Dạng Số Nhiều

Dạng Số Nhiều Danh Từ Tiếng Đức Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh […]
5 Tháng Một, 2023

Học Từ Vựng Tiếng Đức chủ đề Các Loại Rau Củ Quả

Từ Vựng Tiếng Đức Về Các Loại Rau Củ Của Việt Nam Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín […]
4 Tháng Một, 2023

20 Câu Tiếng Đức Thường Dùng Trong Giờ Học

Những Câu Tiếng Đức Đơn Giản Có Thể Sử Dụng Trong Giờ Học   Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu […]
3 Tháng Một, 2023

Sự Khác Biệt Alle Và Alles Trong Tiếng Đức

Phân Biệt Alle Và Alles Trong Tiếng Đức Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở […]

Bài Mới Nhất

13 Tháng Một, 2023

25 Từ Viết Tắt Tiếng Đức Thường Dùng Khi Tin Nhắn

Các Tin Nhắn Viết Tắt Trong Tiếng Đức Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở […]
12 Tháng Một, 2023

OBWOHL VÀ TROTZDEM Trong Tiếng Được Sử Dụng Thế Nào

CÁCH SỬ DỤNG OBWOHL VÀ TROTZDEM TRONG CÂU TIẾNG ĐỨC Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt […]
11 Tháng Một, 2023

WENN VÀ ALS Trong Tiếng Đức Khác Nhau Như Thế Nào

SỰ KHÁC NHAU GIỮA WENN VÀ ALS TRONG TIẾNG ĐỨC Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt […]
10 Tháng Một, 2023

Sử Dụng Mệnh Đề Phụ Bevor Trong Tiếng Đức Như Thế Nào

Câu Có Mệnh Đề Phụ Bắt Đầu Với Bevor Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất […]
9 Tháng Một, 2023

26 Từ Vựng Tiếng Đức Sử Dụng Trong Ngân Hàng

Từ Vựng Tiếng Đức Chủ Đề Ngân Hàng Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở […]
6 Tháng Một, 2023

Học Danh Từ Tiếng Đức ở Dạng Số Nhiều

Dạng Số Nhiều Danh Từ Tiếng Đức Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh […]