14 Tháng Sáu, 2019

Xem Học tiếng đức nhanh chóng – Thema 2: Cuộc hội thoại

Học tiếng đức một cách dễ dàng với hình ảnh người que dễ thương. Nguồn : https://www.loecsen.com. Mong nhận được đóng góp của mọi người để tốt hơn. Vielen dank für alles.