Xem Video Học tiếng Đức PHÁT ÂM 3 Dipthonge
12 Tháng Tư, 2019
Xem Ngay Học tiếng Đức: Cách 1 – Der Nominativ
12 Tháng Tư, 2019

Xem Video HỌC TIẾNG ĐỨC – Quán từ trong tiếng Đức


Quán từ trong tiếng Đức có khó không? Khó mỗi học thuộc lòng thôi. Còn cách sử dụng có Deutschflex lo.. hehhe.

Giới thiệu về khóa học Tiếng Đức online hallo.Edu.Vn

1. Học tiếng Đức căn bản dành cho người mới bắt đầu 1
https://hallo.edu.vn/chi-tiet/hoc-tieng-duc-co-ban.html
2. Học tiếng Đức cơ bản 2
3. Học tiếng Đức căn bản cho người mới bắt đầu 3
4. Nhóm khóa học Tiếng Đức căn bản dành cho người mới bắt đầu

Trong Video nè,chúng mình cũng học cách phân biệt khi nào dùng quán từ xác đinh *bestimmter Artikel der/die/das, quán từ không/ chưa xác định ein-, và khi nào không cần dùng quán từ nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *